Đang xử lý...

TRUNG TÂM WEBSITE

Hotline: 093.820.9977
TrungTamWebsite.vn - Chọn mẫu, Đăng ký, Sử dụng
CÔNG CỤ KIỂM TRA TÊN MIỀN


Hướng dẫn sử dụng

Trước khi đăng ký tên miền, bạn hãy sử dụng chức năng này để kiểm tra xem tên miền có bị đăng ký chưa.
Nếu bạn chỉ nhập abc vào ô tên miền, thì hệ thống sẽ giúp bạn kiểm tra abc.com, abc.net, abc.vn.
Còn nếu bạn nhập chính xác abc.com vào ô tên miền, thì hệ thống sẽ giúp bạn kiểm tra chính xác tên miền abc.com
Cách xem kết quả:
Đã có người đăng ký
Bạn có thể đăng ký tên miền này

Tư vấn - Hỗ trợ - Chăm sóc khách hàng

Hotline - 093.820.9977 netvnco     netvnco