Đang xử lý...

TRUNG TÂM WEBSITE

Hotline: 093.820.9977
TrungTamWebsite.vn - Chọn mẫu, Đăng ký, Sử dụng
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website cung cấp dịch vụ web trọn gói (gọi tắt là dịch vụ) của Công ty TNHH DV-TM CNTT NETVN - NETVN.
Để hiểu rõ hơn về dịch vụ của chúng tôi và sử dụng dịch vụ này được thuận tiện hơn, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng dưới đây.
Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu bạn muốn góp ý hoặc có thắc mắc gì về điều khoản sử dụng, bảo trì hệ thống, nâng cấp website... hãy Liên hệ với bộ phận Tư vấn của chúng tôi dựa vào những thông tin được niêm yết trong phần Hỗ trợ trực tuyến, bạn cũng thể truy cập vào phần Liên hệ để gửi thông tin cần thiết đến chúng tôi.

Chú ý:   Đối với những tài khoản đã đăng ký sử dụng trên TrungTamWebsite.vn, trong vòng 1 tháng (kể từ ngày hết hạn) nếu không gia hạn thì “WEBSITE SẼ BỊ HỦY” bởi nhà cung cấp dịch vụ là NETVN.


1. Quyền thay đổi nội dung điều khoản
NETVN có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi truy cập vào website này, bạn vui lòng cập nhật nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và NETVN sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Điều khoản bổ sung sau này sẽ quyết định.


2. Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của NETVN và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương. Các nhãn hiệu, biểu tượng của NETVN đã được đăng ký và bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.


3. Hạn chế sử dụng
NETVN không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những nội dung sau:
- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
- Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
- Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
- Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
- Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
- Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
- Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của NETVN.
- Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.


4. Loại trừ trách nhiệm
Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.Do vậy:
- Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm.
- Website của NETVN có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của NETVN. NETVN không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

Tư vấn - Hỗ trợ - Chăm sóc khách hàng

Hotline - 093.820.9977 netvnco     netvnco