Đang xử lý...

TRUNG TÂM WEBSITE

Hotline: 093.820.9977
TrungTamWebsite.vn - Chọn mẫu, Đăng ký, Sử dụng
VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

Quản lý bài viết

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn cách quản lý bài viết cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn. Nội dung của video gồm 6 phần:
1. Tạo menu
2. Nhập bài viết
3. Thay đổi kiểu hiển thị
4. Tùy chỉnh giao diện
5. Bộ lọc bài viết
6. Một số lưu ý

Quản lý menu main

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn cách quản lý menu main của các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn. Video gồm 5 phần:
1. Giới thiệu menu main
2. Ẩn/Hiện menu main
3. Di chuyển menu main
4. Thêm menu con
5. Tùy chỉnh giao diện

Bố cục (layout) website

Giới thiệu

Video hướng dẫn cách quản lý bố cục (layout) cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn. Nội dung của video 3 gồm:
1. Giới thiệu các loại layout
2. Một số ví dụ về từng loại layout
3. Cách thay đổi layout

Quản lý Banner Top

Giới thiệu

Video hướng dẫn cách quản lý khu vực Banner Top cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, video gồm có 5 phần như sau:
1. Giới thiệu Banner Top là gì?
2. Ẩn/Hiện Banner Top.
3. Cấu hình Banner Top.
4. Tùy chỉnh giao diện cho Banner Top.
5. Một số lưu ý

Menu Document

Giới thiệu

Video hướng dẫn sử dụng Menu (Document) để hiển thị nội dung của một file .doc, .xls, .pdf lên websitte. Gồm có 3 phần:
1. Giới thiệu về menu (document)
2. Tạo menu
3. Một số lưu ý

Block Video

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn sử dụng Block Video để hiển thị một video của YouTube lên website. Video gồm 2 phần:
1. Giới thiệu vệ Block Video
2. Hướng dẫn cài đặt

Menu Form

Giới thiệu

Video hướng dẫn sử dụng menu kiểu form cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, video gồm 3 phần:
1. Giới thiệu
2. Cài đặt
3. Một số lưu ý

Form đặt hàng đơn giản

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn tạo trang đặt hàng đơn giản cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 5 phần:
1. Giới thiệu
2. Cài đặt
3. Cấu hình nút mua về trang Đặt hàng
4. Di chuyển menu Đặt hàng
5. Xem danh sách đơn đặt hàng

Trang Hỏi-Đáp (FAQs)

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn tạo trang Hỏi-Đáp (FAQs) cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 5 phần:
1. Giới thiệu
2. Tạo menu Hỏi-Đáp
3. Thêm mới Hỏi-Đáp
4. Sắp xếp Hỏi-Đáp
5. Tùy chỉnh giao diện

Menu RSS

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn tạo trang đọc RSS cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 2 phần:
1. Giới thiệu
2. Cài đặt

Nickchat (Hỗ trợ trực tuyến)

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn sử dụng block nickchat (Hỗ trợ trực tuyến) cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 8 phần:
1. Giới thiệu
2. Ẩn/Hiện block nickchat
3. Thêm mới nickchat
4. Nhóm nickchat theo phòng ban
5. Cấu hình kiểu hiển thị
6. Tùy chỉnh giao diện
7. Block nickchat trong khu vực header
8. Xử lý trường hợp nickchat Skype không sáng khi user đang online

Trang Intro

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn cách kích hoạt và cập nhật nội dung trang Intro cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 3 phần:
1. Giới thiệu
2. Mở (kích hoạt) trang intro
3. Cập nhật nội dung trang intro
4. Tạo menu liên kết đến trang intro

Block HTML (Văn bản tự do)

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn sử dụng Block HTML (Văn bản tự do) cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 3 phần:
1. Giới thiệu
2. Tạo HTML Block
3. Cập nhật nội dung cho HTML Block

Quản lý album (thư viện ảnh)

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn cách tạo trang thư viện ảnh(trang album ảnh) cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 6 phần:
1. Giới thiệu
2. Tạo menu chứa album
3. Tạo album
4. Thêm photo vào album
5. Tùy chỉnh giao diện
6. Xóa photo trong album

Trang chủ (HomePage)

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn cách quản lý trang chủ (HomePage) cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 3 phần:
1. Giới thiệu
2. Chế độ Default - Quản lý các Block tiện ích
     - Block bài viết mới nhất
     - Block bài viết chọn lọc
3. Chế độ Custome - Tự thiết kế trang chủ
     - ShortCode Bài viết mới nhất
     - ShortCode Headline
     - ShortCode SlideShow

Histats (Thống kê truy cập)

Giới thiệu

Đây là video hướng dẫn cách tạo bộ thống kê truy cập thông qua Histats.com cho các website đăng ký tại TrungTamWebsite.vn, nội dung của video gồm 3 phần:
1. Giới thiệu
2. Đăng ký website với Histats.com
     - B1: Đăng ký thành viên tại Histats.com
     - B2: Đăng ký website với Histats.com
     - B3: Chọn kiểu hiển thị
3. Cài đặt block Histats

Tư vấn - Hỗ trợ - Chăm sóc khách hàng

Hotline - 093.820.9977 netvnco     netvnco