Đang xử lý...

TRUNG TÂM WEBSITE

Hotline: 093.820.9977
TrungTamWebsite.vn - Chọn mẫu, Đăng ký, Sử dụng
Bạn đang đăng ký gói web: #0167688064 - Bakery 0736
B1: TÌM MẪU GIAO DIỆN B2: ĐĂNG KÝ B3: KÍCH HOẠT B4: HOÀN TẤT
Giới tính:   Đổi mã

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những nội dung sau:
- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
- Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
- Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
- Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
- Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
- Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
- Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Web4all.
- Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Tư vấn - Hỗ trợ - Chăm sóc khách hàng

Hotline - 093.820.9977 netvnco     netvnco